Grænseoverskridende kemi skal kontrolleres ensartet

Handlen med produkter og vareartikler, der kan indeholde problematisk kemi, sker på tværs af grænser. Varer, der importeres til EU, kan være fremstillet under andre regler og lovkrav end dem, der gælder i EU. Derfor er der behov for en særlig EU-indsats, der styrker kontrollen og regelhåndhævelsen ved import af vareartikler fra lande uden for EU. Dette er især vigtigt, da vi i dag oplever en voksende global e-handel, der udfordrer den traditionelle måde at føre kontrol.

Kemi & Life Science mener, at den kommende Kemikalieindsats skal forbedre EU's håndhævelsesindsats
Vareartikler og produkter, der importeres til EU, skal reguleres lige så effektivt, som produkter fremstillet i EU. Der må ikke herske tvivl om, at reguleringen sikrer, at vare af samme slags er sikre, uanset hvor de fremstilles, jf. REACH. Derudover må REACH-regler ikke virke konkurrenceforvridende på et internationalt marked. Danmarks indsats bør bidrage til at styrke brugen af REACH og dets begrænsningsbilag (annex 17), der sidestiller reguleringen af problematisk kemi i vareartikler fremstillet i EU med artikler importeret fra ikke-medlemslande. Derudover skal indsatsen sikre en mere effektiv koordinering af EU's samlede kontrol og håndhævelsesindsats inden for EU's grænser ved vareimport. Dermed får vi løftet REACH og sikkerheden i vores forbrugsvarer.