Kemi & Life Science får gennemført ny tilskudsordning for godkendelse af mere bæredygtige biocider i Danmark

Der er store udgifter forbundet med at få en ny hverdagsgift på markedet. Nu lytter miljø- og fødevareministeren til Kemi & Life Science og gør det billigere for de små og mellemstore virksomheder og tilbyder mere vejledning.

Kemi & Life Science mener, at godkendelsesordninger og omkostninger for at få en tilladelse skal være proportionalt i forhold til de faktiske udgifter, myndigheder bruger på deres vurdering. Når et biocid er veldokumenteret omkring effekter på miljø og sundhed og er mindre belastende uden for det system, som det skal virke inden for, så skal man naturligvis betale mindre for sin godkendelse. Kemi & Life Science har arbejdet aktivt igennem 1,5 år for at få en tilskudsordning der kan skabe proportionalitet, og som kan forhindre, at der ikke opstår en barriere for de mindre virksomheder, der ønsker at udvikle og sælge mere bæredygtige biocider. Vores nationale godkendelsesordning er særlig omkostningstung for de virksomheder, der kun omsætter en mindre mængde.

Kemi & Life Science ønsker at fremme tilskudsordningens muligheder blandt medlemmer og kunder og vil i nær fremtid lave et arrangement i samarbejde med SPT.

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside