Forbrugerinformation skal skabe tryghed og opbakning til lovgivningen

Forbrugerinformation om kemi er vigtig for borgerne under indkøb og brug af varer. I alt for lang tid har debatten om kemi skabt polarisering og uenighed om, hvordan forbrugerne skal informeres. Polariseringen betyder, at halvdelen af befolkningen føler sig utrygge ved kemi og lovgivningens sikkerhed, mens den anden halvdel føler sig trygge. Vi taler altså om en stigende utryghed, på trods af at vi aldrig har vidst så meget om kemiens indvirkning på sundheden, og at kemikalielovgivning skaber større sikkerhed end nogensinde før. Kemi & Life Science mener, at dette paradoks er voldsomt uheldigt, da den gode kemi er byggestenene for vores samfund, velfærd og levevis. Vi medgiver dog, at lovgivningen kan blive bedre mht. regulering af hormonforstyrrende stoffer, hvilket der skal arbejdes på.

Kemi & Life Science mener:

- at den kommende Kemikaliehandlingsplan skal skabe en fælles forståelse for, hvordan forbrugerne bedst opnår tryghed igennem information der som udgangspunkt skal baseres på nuancer og fakta, således forbrugerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

- at myndighederne skal samarbejde med de centrale organisationer for at sikre en enig fremgangsmåde for formidling af solid og nuanceret viden. I Tyskland er parterne blevet enige om fælles retningslinjer – det kan vi også i Danmark.

- at Kemikalieindsatsen skal have klare mål for at skabe tryghed i befolkningen. Indsatsen skal kunne følges konkret og justeres, så der styres mod målet.

- at vi har brug for en e-learningsplatform, hvor især mindre virksomheder kan opbygge kompetencer til leverandørstyring i forbindelse med import og e-handel, da hovedparten af de produkter, der kan udgøre en risiko for sundheden, importeres fra lande uden for EU.