Genanvendelse af kemi med fokus på information og værdikæden

Cirkulær økonomi og genanvendelse af kemikalier indeholder store muligheder for erhvervslivet og for Kemi & Life Sciences medlemmer. Udfordringen er at finde de rette måder at håndtere overskudskemikalier og kemikalieaffald fra industrien og genanvende dem, så de kan indgå i nye produkter. Der er brug for enkle metoder til at klassificere, hvilke kemiske stoffer der er i de produkter, som skal genanvendes. Her udgør Kemi & Life Sciences medlemmer en nøgleposition for distributionen er den del af værdikæden, der skal sikre, at der kommer den rette information ind i genanvendelsen lige fra produktionen til downstream-brugeren og tilbage igen til genanvendelsen.

Der skal skabes klarhed omkring udfordringer, som fx hvornår affald ophører med at være affald og bliver til nye råvarer. Hvad er accepteret ’renhed’ og ’sporbarhed’, som kan sikre anvendelse i nye produktioner? Det er EU-Kommissionen, som skal sikre de rigtige rammebetingelser, og der er behov for støtteordninger, der kan sikre udvikling af teknologi.

Kemi & Life Science mener, at storskala industriprojekter skal vise vejen til sikker genanvendelse af kemi gennem etableringen af processer og solid information.

Kemi & Life Science er medansøger til et MUDP-projekt under Miljø- og Fødevareministeriet, der, såfremt det godkendes, skal undersøge, hvordan rammebetingelserne skal være, for at man kan genanvende ’Bulk-kemikalier’ (større mængder renere kemikalier), så de både opnår den rette kvalitet og overholder lovreglerne. Projektet skal også identificere ”huller” i rammebetingelserne, herunder eksisterende lovgivning. Lige nu er genanvendelsesmarkedet for kemikalier nærmest ikke-eksisterende, fordi rammerne er forkerte.

Kemi & Life Science håber at give Miljøstyrelsen og den danske industri en hjælpende hånd på vej imod cirkulær økonomi med dette banebrydende projekt, der samtidig vil bidrage med viden til EU-Kommissionens kommende retningslinjer for genanvendelse af kemikalier.