Mere fokus på forskning og substitutionsprojekter

Danmark skal forske i viden om kemikaliers indvirkning på sundhed og miljø. Mere end 100.000 forskellige kemikalier udgør byggestenene for vores samfund, levevis og velfærd. Vi forsker som aldrig før i, hvordan kemi påvirker sundhed og miljø, og reguleringen styrkes konstant, således anvendelsen af stoffer med unødvendig risiko forbydes eller reguleres. Denne indsats skal øges, så vi opnår den sikkerhed, som vi har brug for. Der kommer også nye kemikalier og materialer gennem forskning og innovation, og her skal vi fra starten af have reguleringen på plads. Forskning og substitution er en vanskelig proces og stiller store krav til virksomhederne. Arbejdet med at tilpasse forskningsresultater i form af substitution i produkter kræver samarbejde i hele leverandørkæden. Derfor er der brug for et initiativ i den kommende kemikaliehandlingsplan, der kan støtte til øget samarbejde mellem virksomhederne i form af viden, økonomi og rådgivning. Der skal leverandørkæde-træning til, så man kan foretage substitution i forbindelse med import, som skal sikre forebyggelse af produkter med problematisk kemi i. Der skal forskes i direkte substitution, så vi kan få udfaset problematisk kemi i vores varer.

Kemi & Life Science mener, at Partnerskab for skadelig kemi skal fortsætte og styrkes til at udvikle målrettede substitutionsprojekter, der kan give markedsøkonomisk værdi. Partnerskabet skal i højere grad arbejde med forebyggende substitution, som fokuserer på leverandørstyring under import.

Kemi & Life Science mener, at der skal udvikles e-learning og træningsprogrammer, hvor især mindre virksomheder kan få praktisk træning i håndtering af substitutionsmetoder for problematisk kemi enten via leverandørstyring eller direkte produktudvikling.