Generalforsamling og temadag 2021

Kemi & Life Science inviterer igen i år medlemmer og gæster til Temadag 2021 og foreningens generalforsamling. Se programmet herunder og skynd dig at tilmelde dig arrangementet ved at klikke dig igennem tilmeldingen nedenfor.

Der arbejdes på højtryk for at få årets tema klar. Vi satser på ”FECC samt Cirkulær Økonomi i Kemi & Life Science”. Denne side opdateres, når det endelige program foreligger.

Dagsorden for Generalforsamling i KLS:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen indstiller Jakob Lamm Zeuthen
 2. Valg af stemmeudvalg
  Bestyrelsen foreslår Andreas Hjortflod Christiansen og Janne Andersen fra sekretariatet
 3. Årsberetning
  v/ Formand Hans Christian Mengel
 4. Fremlæggelse og godkendelse af sidste års regnskab
  v/ Kasserer Peter From
 5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af næste års kontingent
  v/ Kasserer Peter From
 6. Indkomne forslag
  Indsendes til sekretariatet på: info@kemi-og-life-science.dk senest d. 2. marts 2021
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg i år:
  Hans Christian Mengel, Azelis Denmark (genopstiller)
  Niklas Ekman, Caldic Denmark (genopstiller)
  Peter From, DKSH Nordic (genopstiller, men fra egen virksomhed AJDK)
  René Fleischer, Brenntag Nordic (genopstiller ikke – men Brenntag indstiller i stedet Jens Henrik Meng)
  Øvrig bestyrelse – ikke på valg:
  John Larsen, Univar
  Marie-Louise Swanstein, IMCD Danmark
  Hanna Løyche, BASF
  Thomas Nielsen, Bodotex (pt. suppleant)

 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
  Birthe Oldenborg, Radiometer (genopstiller)
 10. Eventuelt


Tilmelding