Kemi-update 2019

Den årlige Kemi-update-dag afholdes denne gang den 28. februar 2019. Kom og bliv klogere på aktuelle emner. Du kan bl.a. få information om Dansk Erhvervs tilgang til Brexit, og analyse af hvad det vil betyde for danske virksomheder. Der er også fokus på nye tiltag fra Arbejdstilsynet, og vi slutter af med en paneldebat om giftinformationssystemet, hvor vi både skal høre fra virksomheder, myndigheder og brugere. 

12.30-12.40   Velkomst v/ Helle Fabiansen (Kosmetik og Hygiejnebranchen) og René Fleischer (Kemi & Life Science)

12.40-13.15   Hvad betyder Brexit for danske virksomheder? v/ Lasse Hamilton Heidemann, international chef, Dansk Erhverv

Nyt om kemikalieregler

13.15-13.30   EU-update       

13.30-13.50   Status på MAL-kodesystemet v/ Sonja Hagen Mikkelsen, Arbejdstilsynet

13.50-14.10   Status på biocidreguleringen v/ Charlotta Wallensten, Miljøstyrelsen

14.10-14.30   Pause

14.30-14.50   Nye regler for fødevarekontaktmateriale v/ Charlotte Legind, Fødevarestyrelsen

14.50-15.50   Tema om den nye portal til indberetning af giftinformation

DK’s implementering af giftinformationssystemet og relation til produktregistret v/ Peter Hammer Sørensen, Miljøstyrelsen

Brugernes syn på det nye system v/ Niels Ebbehøj, overlæge, Bispebjerg Hospital

Paneldebat og spørgsmål til oplægsholderne om giftinformationssystemet.

15.50-16.00 Tak for i dag

Tilmelding: Senest den 22. februar 2019

Tilmelding: