Kemiske affaldsprodukter i den cirkulære økonomi

Kemi & Life Science har i samarbejde med Dansk Erhverv, vidensinstitutioner og virksomheder gennemført et MUDP-projekt i 2017-2018 for at afdække barrierer og muligheder i genanvendelse af kemiske stoffer fra industrien i Danmark.

Resultaterne viser, at potentialet for at bruge genanvendte kemiske stoffer er enorm. Cirkulær økonomi af kemi affaldsprodukter sparer indkøb af nye ressourcer og mindsker klimabelastningen betragteligt. På konferencen, som er målrettet interesserede virksomheder, fremlægges projektets resultater i forhold til danske og europæiske muligheder, og du får nærværende virksomhedsfortællinger som inspiration for din egen forretning.

Find arrangementet her.

Program

11:30 - 12:00

Let netværksfrokost

12:00 - 12:10

Velkomst

Jakob Zeuthen
Jakob Zeuthen

Dansk Erhverv

Rene Fleischer

Brenntag Nordic

12:10 - 12:20

Introduktion til det gennemførte projekt: Generering og anvendelse af kemiske stoffer

Vibeke Plambeck

JURAAD

12:20 - 12:45

Cirkulær kemi - potentialet set fra distributørleddet

Lene Gustavsen

Helm Scandinavien A/S

Marianne Lyngsaae

Brenntag Nordic

12:45 - 13:10

Hvad er incitamentet for at arbejde med cirkulære kemi?

Anja Møller Asgaard

H. Lundbeck A/S

13:10 - 13:35

Hvorfor anvende cirkulære stoffer i stedet for jomfruelige?

Tina Klarskov

Nordisk Aluminat A/S

13:35 - 14:00

Netværkspause

14:00 - 14:40

Cirkulær kemi i et europæisk perspektiv

Dorothee Arns

FECC - EU Branceforening for kemikaliedistributører

14:40 - 15:15

Resultaterne og erfaringerne med projektet og de næste tiltag

Vibeke Plambeck

JURAAD

Peter Kortegård

DHI

Jens Tørsløv

DHI

15:15 - 15:50

Hvad er støttemulighederne til udvikling af Cirkulær Økonomi hos SMV´er

Kim Hjerrild

Lifestyle & Design Cluster

15:50 - 16:00

Afrunding og farvel