Møde i Forum for Fødevarer og Life Science

Fællesmøde i Kemi & Life Science og Fødevareleverandørforeningens 'Forum for Fødevarer & Life Science.

Du får indblik i fødevareingrediensers klimaaftryk og erhvervslivets klimaindsats for fødevarer. Du vil selvfølgelig blive opdateret på kommende relevant fødevarelovgivning. Forums formand Michael Petersen fra Caldic Nordic byder velkommen over en sandwich.  

(Download programmet for dagen her)

12:30  Velkommen

v/ Formand Michael Ullerup Petersen, Caldic

12:40  Update på fødevareområdet

v/ Fødevarekonsulent Helle Pedersen, Dansk Erhverv

13:00  TEMA – Fødevareingredienser - aftryk på klimaet

v/ Ph.D Mirko Miseljic, Force Technology, Clean Air Technologies. Mirko fortæller om klimakommunikation, screening i virksomheder, klimaregnskaber og footprint. Efterfølgende diskussion.

14:00 Erhvervslivets klimapartnerskaber for fødevarer

v/ Chefkonsulent Jeppe Rønnebæk Kongsbak, Dansk Erhverv. Gennemgang af erhvervslivets klimapartnerskaber målrettet fødevarer. Diskussion af KLS Standpunkt og DE holdning.

14:30 Pause

14:45 Brancheanbefalinger

• Udvikling af branchens Questionnaire / vejledning til ”Standardisering af fødevareingredienser”.

Igangsættende diskussion af indhold og proces. 

15:25  Afrunding og næste møde 

v/ Formand Michael Ullerup Petersen, Caldic