Politisk Forum


Politisk Forum diskuterer og formulerer foreningens politiske standpunkter. Forummet fungerer som et advisory board til bestyrelsen, og arbejdet sikrer indflydelse på dansk og europæisk lovgivning for at opnå gode rammevilkår. Forummet består af virksomhedsrepræsentanter fra foreningen.

Kontakt sekretariatet, hvis du har lyst til at deltage i forummets arbejde.