Generalforsamling 2023

Vi glæder os til at byde velkommen til årets generalforsamling og temadag i Kemi & Life Science.

Vi har sørget for flotte rammer med udsigt til både den gamle og nye Lillebæltsbro på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. Vi ser frem til en indholdsrig dag med spændende oplæg, lækker forplejning og kollegialt samvær.

Temaet for årets medlemsarrangement er "How to navigate in troubled waters?", hvor vi har inviteret professor Philipp Schröder, som giver os en indsigt i de globale krisers betydning for verdensøkonomien, og i særdeleshed for danske virksomheder. Som opfølgning på dette fortæller Managing director Mark Meier, BASF, hvordan BASF navigerer og omstiller produktionen for at tilpasse sig verdens kriser. Det ene oplæg vil blive holdt på engelsk.

Se det spændende program herunder og skynd dig at tilmelde dig arrangementet nederst her på siden

PROGRAM:

Kl. 11:30 - 12:30
Ankomst og let frokost

Kl. 12.30-13.30
Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Årsberetning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af sidste års regnskab
  5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af næste års kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Kl. 13.30-13.45
Pause

Kl. 13.45-14.00
Velkommen v/ formanden

Kl. 14.00-14.45
Den (u)perfekte storm - en indsigt i de globale kriser, konjunkturer og trends i verdensøkonomien, og betydningen for danske virksomheder
v/Philipp Schröder, professor, AAU

Kl. 14.45-15.30
Pause - indtjekning og strække-ben pause

Kl. 15.30 - 16.15
"How to navigate in troubled waters?" BASF strategy and approach to cope with global crises
v/Mark Meier, Managing Director & VP BASF Nordic/Baltic

Kl. 16.15 - 16:45
Kemi & Life Science – status på aktiviteter og fokuspunkter 2023
v/ Sekretariatet

Kl. 17:00
Bobler og tak for i dag

Kl. 17.30 - 
Middag og hyggeligt samvær

Det vil glæde bestyrelsen og sekretariatet, hvis I deltager flere repræsentanter fra hver medlemsvirksomhed. Én repræsentant fra hver virksomhed deltager uden beregning inkl. middag. Overnatning er dog for egen regning. Overnatning koster 1.195 kr. for et enkeltværelse inkl. morgenmad. Deltagelse i møde og middag: 1.075 kr.

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage ved generalforsamlingen, kan du sende en fuldmagt til sekretariatet.

Ønsker du at opstille til bestyrelsen eller har du forslag, der ønskes optaget til behandling under generalforsamlingens pkt. 6, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 7. marts 2023. Forslag sendes til: info@kemi-og-life-science.dk

Ca. 1 uge før arrangementet udsendes opdateret dagsorden samt regnskab og budget.

Vi håber at se så mange som muligt.

Sekretariatet & bestyrelsen

TILMELDINGEN er lukket - men kontakt endelig sekretariatet, hvis du alligevel ønsker at deltage.