Om Foreningen


Kemi & Life Science er et unikt branchefællesskab og netværk for distributører og producenter af råvarer og ingredienser til kemi og life science samt andre virksomheder, som er en aktiv del af værdikæden.

Foreningen arbejder for tryghed, viden og indflydelse for sine medlemmer og deres værdikæder.

Kemi & Life Science søger indflydelse på den politiske dagsorden. Vi formidler viden og giver nyttig information om lovgivning samt andre forhold, der kan styrke forretningen. Vi skaber tryghed og branchefællesskab, og det er foreningens vision at være medlemmernes foretrukne netværk for inspiration og viden til bæredygtig forretningsudvikling.

En stor del af vores medlemmer er distributører, men udgør også producenter, formulatorer, transportører og rådgivere. Vores medlemmer servicerer kunder inden for en række sektorer herunder industri, pharma, fødevarer, kosmetik m.fl.

Du kan læse mere om foreningen i vores profilbrochure - om hvad vi arbejder for og dine medlemsfordele. Du kan bl.a. læse om vores indsats for bæredygtighed.