Generalforsamling & temadag 2024

I år udspiller dagen sig på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund og årets tema er En verden i forandring.

Dagen byder - udover generalforsamlingen med dens faste dagsordenspunkter – på besøg af Ellen Marie Johansen fra Dansk Erhverv. Der er de seneste år kommet et stigende regulatorisk pres på virksomhederne på bæredygtighedsområdet bl.a. fra EU. En analyse fra Dansk Erhverv viser samtidig, at det største forventningspres ift. at engagere sig i bæredygtighed ikke kommer fra lovgivning, men fra andre virksomheder. B2B kunder er den selvstændige faktor, hvorfra flest virksomheder oplever et stigende forventningspres, og omstillingen er således blevet markedsdrevet. Ellen Marie vil gøre os klogere på, hvilke krav der ligger til virksomheder, og hvordan det kan påvirke store som små virksomheder.  

Peter Viggo Jakobsen er ph.d. i international politik og tilknyttet Forsvarsakademiet. Han har de seneste år optrådt i diverse medier med analyser af, hvad der sker i verden – fra krigen i Ukraine og konflikten i Mellemøsten til betydningen af præsidentvalget i USA. Peter Viggo Jakobsen giver os et indspark omkring verdenssituationen, som han ser den pt.

Første spadestik til Charlottenlund Travbane blev sat 1891 og dér begyndte en historie af spænding og fællesskab. Det vil du høre meget mere om, når vi får en rundvisning bl.a. med besøg i staldene, hvor vi selvfølgelig skal hilse på nogen af de mange galopheste.

Vi ser frem til en indholdsrig dag med spændende oplæg, lækker forplejning og kollegialt samvær.

Se det spændende program herunder og skynd dig at tilmelde dig nederst på siden.

Dagsorden for generalforsamling*

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Årsberetning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af sidste års regnskab
  5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af næste års kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Det vil glæde bestyrelsen og sekretariatet, hvis I deltager med flere repræsentanter fra hver medlemsvirksomhed. Den første deltager er uden beregning. Yderligere deltagere koster 350 kr. for deltagelse i frokost og møde og 500 kr. for deltagelse i middag.

Vi tilbyder ikke overnatning, men Skovshoved Hotel ligger ikke så langt derfra, og kunne være en mulighed, hvis du har brug for en overnatning.

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage ved generalforsamlingen, kan du sende en fuldmagt til sekretariatet.

Ønsker du at opstille til bestyrelsen eller har du forslag, der ønskes optaget til behandling under generalforsamlingens pkt. 6, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 7. marts 2024. Forslag sendes til: info@kemi-og-life-science.dk

Ca. 1 uge før arrangementet udsendes opdateret dagsorden samt regnskab og budget.

Vi håber at se så mange som muligt.
Bestyrelsen og sekretariatet