Artikler - kemiske affaldsprodukter i den cirkulære økonomi


Her finder du artikler udgivet i Ingeniøren, som omhandler kemi og cirkulær økonomi.
Konferencen "kemiske affaldsprodukter i den cirkulære økonomi" og GEAR-projektet danner baggrund for artiklerne. Konferencen afholdt af Kemi & Life Science i samarbejde med Dansk Erhverv.

Læs følgende artikler:

Råstoffer behandles som affald: Tonsvis af nyttig kemi går op i røg
Indsigter fra GEAR-projektet har bidraget til artiklen, der sætter fokus på den massive mængde af kemikalier, der bliver sendt til forbrænding, selv om de kunne genanvendes.

Myndighederne skal hjælpe til, hvis virksomhederne i højere grad skal anvende deres proceskemikalier i stedet for at destruere dem. Hjælpen skal bestå i at skabe et overblik over, hvilke virksomheder, der kunne passe samme og aftage kemikalier fra hinanden. 

For at sikre forsyningssikkerhed for virksomheder, der anvender genanvendt kemikalier, kan udlejning af kemikalier være en god løsning. Her vil kemikalieleverandører udleje kemikalier og få dem tilbage til rensning og herefter klargøring til ny brug. Men det vil også give udfordringer ift. lagerplads og analysefaciliteter. Samtidigt vil der være behov for at udbygge de renseteknologier, der eksisterer.  

Kemi-genbrug med forhindringer: »Hele fabrikken lugtede af brune kartofler«
Alumichem har de sidste 15 år arbejdet med at genbruge brugt kemi. Det grønne image er vigtigt for virksomheder, men sandheden er, at der skal være en økonomisk gevinst. Handlen med brugte kemikalier kræver meget af både afsætteren og modtageren. Afsætteren skal påtage sig et producentansvar og modtageren skal sikre, at produktet er rent nok, så det ikke ødelægger det nye produkt. Læs mere om Alumichems cirkulære arbejde i artiklen.

Lundbeck forsøger at være selvforsynende med kemikalier - men vil nødigt sælge dem videre
Lundbeck arbejder med at genbruge solventer i deres produktion - hvis de bruges flere gange kan det spare koncernen for indkøb af 5.600 ton nye solventer om året. Der er dog udfordringer ved at tage ansvaret for at rense solventer op til eksterne aftagere. Derfor er Lundbeck indsats rettet med koncernens eget cirkulære kredsløb. Læs mere om dette i artiklen.

Københavns Lufthavn: Det kan ikke svare sig at genbruge kemikalier fra afisning
Afisningsmidler fra flyene i Københavns Lufthavn bliver i dag sendt til spildevansrens. Skal kemikalierne i stedet genanvendes, kræver det ny teknologi og store omlægninger. Læs mere i artiklen.