Om Foreningen


Kemi & Life Science er et unikt branchefællesskab og netværk for distributører og producenter af kemi samt andre virksomheder, der anvender og forholder sig professionelt til kemi.

Det er Kemi & Life Sciences vision at være den foretrukne forening for distributører og producenter af kemi samt andre virksomheder, der forholder sig professionelt til kemi. Foreningen ønsker at være en del af løsningen på de udfordringer, som vores medlemmer, kunder og samfund står over for nu og i fremtiden.

Foreningen arbejder for tryghed, viden og indflydelse for sine medlemmer og deres værdikæder.

Kemi & Life Science søger indflydelse på den politiske dagsorden. Vi formidler viden og giver nyttig information om lovgivning samt andre forhold, der kan styrke forretningen. Vi skaber tryghed og branchefællesskab, og det er foreningens vision at være medlemmernes foretrukne netværk for inspiration og viden til bæredygtig forretningsudvikling.

Foreningen tæller ca. 40 medlemsvirksomheder. En stor del af vores medlemmer er distributører, men udgør også producenter, formulatorer, transportører og rådgivere. Vores medlemmer servicerer kunder inden for en række sektorer herunder industri, pharma, fødevarer, kosmetik m.fl.