Kemiforum


Kemiforum består af folk med ansvar for kemikalielovgivning f.eks. REACH, CLP, biocid og alle de andre kemikalielovgivninger, som påvirker os som kemikaliedistributører.

Kemiforum giver dig mulighed for at diskutere nuværende og kommende lovgivning, og hvordan disse skal håndteres. Der informeres og diskuteres i et åbent og uformelt forum, så vi er parate til at tage de lovgivningsmæssige udfordringer op, og kan udnytte den fælles viden om lovgivning.

Vi giver også feedback på kommende lovgivning, og på den måde har vi mulighed for at påvirke ny lovgivning som del af Dansk Erhverv.