Faglige fora


Kemi & Life Science tilbyder medlemmer mulighed for at deltage i fora med fokus på relevante temaer inden for ansvarlig og bæredygtig forretningsudvikling. Foraene giver adgang til vidensopbygning i et unikt netværk af kollegaer fra andre medlemsvirksomheder, hvor faglige problemstillinger omkring lovregler og politiske udfordringer diskuteres og afklares.

Fora i Kemi & Life Science