Politisk indflydelse


Kemi & Life Science arbejder målrettet på at sikre de bedst mulige betingelser for, at distributører, producenter og professionelle anvendere af kemiske råvarer og ingredienser kan drive forretning. Vi vil skabe gode rammevilkår for dig og din virksomhed.

Vi arbejder for gode rammevilkår
Vi lægger stor vægt på at være bindeleddet mellem medlemsvirksomhederne og beslutningstagerne. Rammevilkår spiller en vigtig rolle for en virksomheds mulighed for at kunne drive forretning. Kemi & Life Science har i samarbejde med Dansk Erhverv en tæt kontakt til regeringen og Folketinget, og vi har løbende dialog med politikere og myndighederne for at sikre de bedste vilkår for branchen.

Bestyrelsen former foreningens politiske standpunkter i samarbejde med medlemmerne. Vi skaber opmærksomhed omkring branchens udfordringer og sikrer, at kemi og ingredienser til fødevarer og life science sektorerne bidrager til en bæredygtig udvikling i samfundet.

Gennem internationale samarbejde med bl.a. Fecc arbejder Kemi & Life Science for at sikre, at din virksomhed bedre kan imødekomme den stigende mængde lovgivning inden for miljø og sundhed, fra affald til ressourcehåndtering og bæredygtig forretningsudvikling.