Politisk indflydelse


Kemi & Life Science arbejder målrettet på at sikre de bedst mulige betingelser for, at distributører, producenter og professionelle anvendere af kemiske råvarer og ingredienser kan drive forretning. Vi vil skabe gode rammevilkår for dig og din virksomhed.

Vi arbejder for gode rammevilkår
Vi lægger stor vægt på at være bindeleddet mellem medlemsvirksomhederne og beslutningstagerne. Rammevilkår spiller en vigtig rolle for en virksomheds mulighed for at kunne drive forretning. Kemi & Life Science har i samarbejde med Dansk Erhverv en tæt kontakt til regeringen og Folketinget, og vi har løbende dialog med politikerne for at sikre de bedste vilkår for branchen.

Gennem Politisk Forum skaber vi opmærksomhed omkring branchens udfordringer og sikrer, at kemi bidrager til en bæredygtig udvikling i samfundet.
Kemi & Life Science samarbejder tæt med danske myndigheder og EU-Kommissionen om tilpasninger af kommende lovgivning.