GEAR-projektet


Kemi & Life Science har i samarbejde med Dansk Erhverv, vidensinstitutioner og virksomheder gennemført et MUDP-projekt i 2017-2018 for at afdække barrierer og muligheder i genanvendelse af kemiske stoffer fra industrien i Danmark. Resultaterne viser, at potentialet for at bruge genanvendte kemiske stoffer er enorm. Cirkulær økonomi af kemi affaldsprodukter sparer indkøb af nye ressourcer og mindsker klimabelastningen betragteligt. 

Læs resultatet af GEAR-projektet her.

CIRKULÆR KEMI - HVORDAN OG HVORFOR?

FORDELE FOR VIRKSOMHEDEN

HVORDAN KOMMER VIRKSOMHEDER I GANG MED CIRKULÆR KEMI?

TJEKLISTE TIL DE VIRKSOMHEDER, DER ANVENDER ET KEMISK STOF 1. GANG OG SOM IKKE FORBRUGER STOFFET

TJEKLISTE TIL DE VIRKSOHEDER, DER VIL ERSTATTE DE JOMFRUELIGE STOFFER MED CIRKULÆRE STOFFER 

DISTRIBUTØRER

RECYCLER-VIRKSOMHEDER

JURIDISKE ASPEKTER (AFFALDS- OG KEMIKALIELOVGIVNING)

 

HELM Skandinavien A/S

"Som kemidistributører kan vi være med til at fremme genanvendelsen af kemiske stoffer ved at gøre brug af vores viden om aftagere på markedet samt ved at tilbyde vores etablerede logistiske set-up. Vi har som aktører i kemi-industrien ansvar for at minimere miljøpåvirkningen fra de kemiske stoffer, vi formidler. Deltagelse i et bæredygtigt projekt som dette ser vi som en naturlig måde, hvorpå vi kan bidrage til dette."

- Lene Gustavsen, Department Manager

Nordisk Aluminat

"Mange aluminiumsforarbejdende virksomheder blander deres sure og basiske bejsebade og bortskaffer dem - vi kan bruge badene som råvarer i vores produktion og spare på aluminium og lud. Dette gavner både vores økonomi og miljøet"

Tina Klarskov, Teknisk chef

Brenntag Nordic

”Som verdens største distributør af kemikalier, så har vi en umiddelbar tilgang og vigtig rolle i at være innovative og gå i dialog med vores kunder omkring muligheder for ressource besparende recirkulering, der tager hensyn til miljøet”